Stort udvalg af piber fra alle de kendte pibemærker. Under hvert pibemærke, finder du de forskellige serier, hvor der findes mange forskellige modeller.

En tobakspibe eller kortere pibe er et redskab til brug for rygning af tobak. Piben har et “hoved” med tobak i, hvor forbrændingen foregår. Piben har også et rør af varierende længde som gennem mundstykket forsyner brugeren med tobaksrøgen. Modsat med cigaretter skal brugeren aktivt holde forbrændingen i gang.